vineri, 20 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4247 ha
Intravilan: 110 ha
Extravilan: 4137 ha
Populatie: 2508
Gospodarii: 1047
Nr. locuinte: 1257
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 4


Numele localitatilor aflate in administratie: Baleşti, Cozmeşti, Hordileşti, Fîstîci
Asezarea geografica:
Comuna Cozmeşti este situată în partea de nord-vest a judeţului Vaslui
Reşedinţa comunei, satul Baleşti, se află la o distanţă de 25 km faţă de municipiul Vaslui
Vecini: la nord - comuna Oseşti, nord-nord-est - comuna Ştefan cel Mare, sud-est - comuna Deleşti, sud-vest - comuna Pungeşti
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Silvicultură
Dezvoltare rurală
Activitati economice principale:
Agricultură
Cultivarea plantelor
Creşterea animalelor
Comerţ
Morărit
Lucrări agricole mecanizate
Obiective turistice:
În localitatea Fîstîci există o mănăstire cu hramul "Sfântul Nicolae", datând din anul 1721
Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" - sat Baleşti
Evenimente locale:
Ziua comunei Cozmeşti - se sărbătoreşte în ultima duminică din luna mai
Hramul Bisericii cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" - 15 august
Datini şi obiceiuri de iarna
Facilitati oferite investitorilor:
Cadrul natural
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Reabilitare drumuri comunale şi săteşti
Reabilitare cămin cultural, sat Fîstîci
Construire sediu primărie